"en lifsmakt för qvinnan": Hur en begynnande diskurs om relationerna mellan kvinnor tystnar under 1880-talets skandinaviska sedlighetsdebatt

  • Lisbeth Stenberg

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Stenberg, L. (1). "en lifsmakt för qvinnan": Hur en begynnande diskurs om relationerna mellan kvinnor tystnar under 1880-talets skandinaviska sedlighetsdebatt. Lambda Nordica, 4(2), 6-32. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/69