Själens erotiska sjukdomar botas aldrig: Hur sexualitet definieras och omskapas i läkarvetenskapliga texter

  • Inger Ehn Knobblock

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Knobblock, I. E. (1). Själens erotiska sjukdomar botas aldrig: Hur sexualitet definieras och omskapas i läkarvetenskapliga texter. Lambda Nordica, 3(3), 24-36. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/48