Svårigheter och möjligheter med en inkluderande pedagogik

  • Renita Sörensdotter

Abstract

NORMKRITISK PEDAGOGIK HAR tagit allt mer plats i förskolors och skolors arbete med likabehandling (se till exempel Bromseth och Darj 2010). Den används parallellt med genuspedagogik, queerpedagogik och andra sätt att utmana rådande föreställningar om genus och sexualitet. Det finns även inslag av arbete mot normer för etnicitet, funk-tionsförmåga och klass, men desto mindre av aktivt arbete med ålder. Det är just i den sistnämnda kategorin som Klara Dolks inspirerande avhandling Bångstyriga barn utgör ett intressant bidrag.

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Sörensdotter, R. (1). Svårigheter och möjligheter med en inkluderande pedagogik. Lambda Nordica, 19(2), 140-145. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/420