Axels tribader. Om den lesbiska tematiken i August Strindbergs "En dåres försvarstal"

  • Liv Saga Milton

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Milton, L. S. (1). Axels tribader. Om den lesbiska tematiken i August Strindbergs "En dåres försvarstal". Lambda Nordica, 17(3), 17-43. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/345