Självets och subjektets svårgripbara nödvändighet: Utkast till en socialpsykologisk kritik av Judith Butler

  • Martin Berg

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Berg, M. (1). Självets och subjektets svårgripbara nödvändighet: Utkast till en socialpsykologisk kritik av Judith Butler. Lambda Nordica, 11(4), 7-24. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/209