"...och sedan gick det fort att ändra...": Ockupationen av Socialstyrelsens trappa 1979

  • Matilda Svensson

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Svensson, M. (1). ".och sedan gick det fort att ändra.": Ockupationen av Socialstyrelsens trappa 1979. Lambda Nordica, 7(4), 32-42. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/129