1.
Wasshede C. Normer snarare än kärlek och sex: Om kamp för sexualitet och intimitet för personer med normbrytande funktionalitet. lambda [Internet]. 2021Jul.5 [cited 2021Sep.19];26(1):138-41. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/728