1.
Ingemansson C. Fördomsfulla läsningar: Svenska kritikers attityder gentemot homosexualitet i skönlitterära verk 1946-1995. lambda [Internet]. 1 [cited 2023Oct.1];5(2-3):89-101. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/655