1.
Lundberg T, Nordlund L. Normkritiska perspektiv: Nya möjligheter för svensk psykologisk praktik. lambda [Internet]. 2018Oct.18 [cited 2024Mar.1];22(4):66-9. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/506