1.
Lönngren J. Värdefullt bidrag till homohistorien. lambda [Internet]. 1 [cited 2022Jul.2];19(1):118-21. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/412