1.
Höglund A. Välbehövlig nordisk litteraturantologi om förmodat svårtillgänglig queerteori. lambda [Internet]. 1 [cited 2021Apr.10];19(1):110-3. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/410