1.
Rydström J. Homorörelsen och den politiska vänstern. lambda [Internet]. 1 [cited 2021Apr.10];3(1):87-9. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/41