1.
Söderström G. Pontus Wikner äntligen på tyska. lambda [Internet]. 1 [cited 2021Apr.10];19(1):103-5. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/408