1.
Bontje L, Dudink S. Homosexualisera eller explodera? Historiskt ljus på förskjutna identiteter. lambda [Internet]. 1 [cited 2021Apr.10];3(1):76-1. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/38