1.
Gorgis M. Fenomenologiska och psykoanalytiska perspektiv pÄ förkroppsligande. lambda [Internet]. 1 [cited 2023Feb.7];17(4):213-6. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/369