1.
Prieur A. Seksualitet og kjønn i kulturelt perspektiv: Det siste århundredets oppdagelser av seksualitet, fulgt av en dekonstruksjonistisk øvelse. lambda [Internet]. 1 [cited 2021Apr.20];3(1):35-0. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/35