1.
Silverstolpe F. Benkert var inte läkare: Om den homosexuella kategorins icke-medicinska ursprung på 1800-talet. lambda [Internet]. 1997Oct.1 [cited 2021Apr.20];3(1):6-17. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/33