1.
Nordqvist P. Att tala om familj: Lesbiskas berättelser om planerat föräldraskap. lambda [Internet]. 1 [cited 2020Aug.11];11(4):63-1. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/212