1.
Nordqvist P. Önskat och oönskat föräldraskap: Kön och sexualitet i svensk lagstiftningshistoria om insemination. lambda [Internet]. 1 [cited 2021Nov.28];11(1-2):30-6. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/200