1.
Edenheim S. Kön/Genus/Begär och andra besvärligheter: En teoretisk diskussion sprungen ur en analys av den medicinska diskursen rörande intersexualism. lambda [Internet]. 1 [cited 2021Apr.10];9(1-2):148-64. Available from: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/177