Ingemansson, Cecilia. “Fördomsfulla läsningar: Svenska Kritikers Attityder Gentemot Homosexualitet I skönlitterära Verk 1946-1995”. lambda nordica 5, no. 2-3 (1): 89-101. Accessed October 1, 2023. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/655.