Johnsen, Ole, and Gjert Kristoffersen. “Når Homser Snakker”. lambda nordica 3, no. 4 (1): 66-78. Accessed October 1, 2023. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/60.