Lönngren, Jenny. “Värdefullt Bidrag till Homohistorien”. lambda nordica 19, no. 1 (1): 118-121. Accessed July 2, 2022. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/412.