Höglund, Anna. “Välbehövlig Nordisk Litteraturantologi Om förmodat svårtillgänglig Queerteori”. lambda nordica 19, no. 1 (1): 110-113. Accessed April 11, 2021. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/410.