Söderström, Göran. “Pontus Wikner äntligen På Tyska”. lambda nordica 19, no. 1 (1): 103-105. Accessed April 11, 2021. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/408.