Prieur, Annick. “Seksualitet Og kjønn I Kulturelt Perspektiv: Det Siste århundredets Oppdagelser Av Seksualitet, Fulgt Av En Dekonstruksjonistisk øvelse”. lambda nordica 3, no. 1 (1): 35-50. Accessed April 20, 2021. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/35.