Milton, Liv Saga. “Axels Tribader. Om Den Lesbiska Tematiken I August Strindbergs "En dåres försvarstal"”. lambda nordica 17, no. 3 (1): 17-43. Accessed September 28, 2023. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/345.