Milton, Liv Saga. “Axels Tribader. Om Den Lesbiska Tematiken I August Strindbergs "En dåres försvarstal"”. lambda nordica 17, no. 3 (1): 17-43. Accessed August 10, 2022. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/345.