Lönngren, Ann-Sofie. “Ordens Skapande Kraft: Den Okändes Queera Maskuliniteter I Till Damaskus I–III”. lambda nordica 13, no. 4 (1): 61-73. Accessed May 17, 2021. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/254.