Stenberg, Lisbeth. “Selma Lagerlöf Dramatiserad för TV”. lambda nordica 13, no. 3 (1): 56-57. Accessed September 30, 2023. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/245.