Rydström, Jens. “Varför behövs Transhistoria?”. lambda nordica 13, no. 1-2 (1): 63-77. Accessed February 7, 2023. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/237.