Lindeqvist, Karin. “Pionjärporträtt: Carl Rådemyr”. lambda nordica 8, no. 2 (1): 46-49. Accessed June 16, 2024. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/142.