Magnusson, J. “Den Nordiska homorörelsen under Efterkrigstiden”. Lambda Nordica, Vol. 6, no. 2-3, 1, pp. 5-8, https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/99.