Ingemansson, C. “Fördomsfulla läsningar: Svenska Kritikers Attityder Gentemot Homosexualitet I skönlitterära Verk 1946-1995”. Lambda Nordica, Vol. 5, no. 2-3, 1, pp. 89-101, https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/655.