Lönngren, J. “Värdefullt Bidrag till Homohistorien”. Lambda Nordica, Vol. 19, no. 1, 1, pp. 118-21, https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/412.