Höglund, A. “Välbehövlig Nordisk Litteraturantologi Om förmodat svårtillgänglig Queerteori”. Lambda Nordica, Vol. 19, no. 1, 1, pp. 110-3, https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/410.