Söderström, G. “Pontus Wikner äntligen På Tyska”. Lambda Nordica, Vol. 19, no. 1, 1, pp. 103-5, https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/408.