Prieur, A. “Seksualitet Og kjønn I Kulturelt Perspektiv: Det Siste århundredets Oppdagelser Av Seksualitet, Fulgt Av En Dekonstruksjonistisk øvelse”. Lambda Nordica, Vol. 3, no. 1, 1, pp. 35-50, https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/35.