Magnusson, J. “Förteckning över Artiklar I Lambda Nordica 1989-2001”. Lambda Nordica, Vol. 7, no. 4, 1, pp. 58-63, https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/134.