[1]
J. Magnusson, “Den nordiska homorörelsen under efterkrigstiden”, lambda, vol. 6, no. 2-3, pp. 5-8, 1.