[1]
C. Ingemansson, “Fördomsfulla läsningar: Svenska kritikers attityder gentemot homosexualitet i skönlitterära verk 1946-1995”, lambda, vol. 5, no. 2-3, pp. 89-101, 1.