[1]
A. Westerståhl, “Lesbiska kvinnors liv och hälsa”, lambda, vol. 2, no. 2, pp. 66-67, 1.