[1]
A. Höglund, “Välbehövlig nordisk litteraturantologi om förmodat svårtillgänglig queerteori”, lambda, vol. 19, no. 1, pp. 110-113, 1.