[1]
M. Tracyk, M. Wurm, and L. Ahonen, “Psykologers upplevelse av klienter med könsöverskridande beteende”, lambda, vol. 18, no. 3-4, pp. 77-99, 1.