[1]
M. Gorgis, “Fenomenologiska och psykoanalytiska perspektiv på förkroppsligande”, lambda, vol. 17, no. 4, pp. 213-216, 1.