[1]
A. Prieur, “Seksualitet og kjønn i kulturelt perspektiv: Det siste århundredets oppdagelser av seksualitet, fulgt av en dekonstruksjonistisk øvelse”, lambda, vol. 3, no. 1, pp. 35-50, 1.