[1]
L. S. Milton, “Axels tribader. Om den lesbiska tematiken i August Strindbergs "En dåres försvarstal"”, lambda, vol. 17, no. 3, pp. 17-43, 1.