[1]
K. Hansson, “Mellan välvilja och förakt: en etnografi av kategoriseringar i staden”, lambda, vol. 17, no. 1-2, pp. 102-120, 1.