[1]
A.-S. Lönngren, “Ordens skapande kraft: Den Okändes queera maskuliniteter i Till Damaskus I–III”, lambda, vol. 13, no. 4, pp. 61-73, 1.