[1]
L. Stenberg, “Selma Lagerlöf dramatiserad för TV”, lambda, vol. 13, no. 3, pp. 56-57, 1.