[1]
S. Edenheim, “Kön/Genus/Begär och andra besvärligheter: En teoretisk diskussion sprungen ur en analys av den medicinska diskursen rörande intersexualism”, lambda, vol. 9, no. 1-2, pp. 148-164, 1.